2018. február 1., csütörtök

Gyerekszáj

Kedves Szülők!
Gyerekszáj rovatunkba új gyöngyszemek kerültek! Vidám perceket kívánunk! :-)

2017. október 12., csütörtök

Zabpelyhes sütemény :-)

Kedves Szükők!

Íme a gyerekek által készített zabpelyhes sütemény receptje:
30 dkg liszt, 20 dkg margarin, 25 dkg zabpehely, 3 db tojás, 20 dkg cukor/6 ek. méz, sütőpor, aszqalt gyümölcs, reszelt csoki, kakaópor, kevés tej

2017. május 9., kedd

Anyák napja - Gólyahír csoport

Kedves Szülők!
A Gólyahír csoport Anyák napi fotóit a Gólyahír farsang 2017 albumban találjátok! Fogadjátok szeretettel!

2017. március 9., csütörtök

Óvodai Beiratkozás
Romonyai Óvoda- Bölcsődébe a 2017/2018-as tanévre
a  beiratkozás időpontja 2017. április 19-20-ig
(szerda- csütörtök) 8.-tól 16. óráig.
Helyszín: Romonyai Óvoda és Bölcsőde, Romonya, Béke út 40.
Az intézmény alapító okirata szerinti illetékességi, közigazgatási területe: Romonya, Bogád, Pereked

Óvodai felvétel:
Ø      2011.évi CXC.Tv 49.§ (3) a kötelező felvételt biztosító óvoda csak azt a gyermeket köteles felvenni, illetve átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.
Ø      A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
Ø      Az óvodai beíratásra hozni kell a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímét igazoló hatósági igazolványt,(továbbá Taj- kártya, születési anyakönyvi kivonat), illetve a szülő, gondviselő személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolványát.
Ø      Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek szakértői véleményét
Ø      A szülő az óvodai nevelésbe történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A beíratás elmulasztása szabálysértés,mely a szabálysértési törvény 247.§-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem íratja be, szabálysértést követ el.
Ø      Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonnegyedik munkanap.
Ø      A felvételt elutasító döntés ellen a szülő jogorvoslattal élhet a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül.

Az óvodai felvétel a törvényben foglaltak szerint :
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
  • 2011.évi CXC. Törvény 49.§ (1)Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. (2) a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik
  • 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények  névhasználatáról
 (2) A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.
 (3) Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímét igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolványt.
(4) Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt.
  • 20/2012 20§ (4) az óvoda vezetője a) az óvoda felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban     b)a kérelem elutasítására vonatkozó döntést határozati formában közli a szülővel. Az óvodai nevelésben kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.

2017. február 28., kedd

Német nemzetiségi óvodapedagógus

Romonyai Óvoda és Bölcsőde
                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Romonyai Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde

német nemzetiségi óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2017.05.02-2019.04.15 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7743 Romonya, Béke utca 40.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
német nemzetiségi óvodapedagógusi munkakör betöltése
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
         Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus,
         Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, anyanyelvi szintű nyelvtudás,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
         Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus,
         Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
         Német nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, anyanyelvi szintű nyelvtudás,
         német nemzetiségi nevelésben, oktatásban szerzett tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
         önéletrajz
         végzettséget igazoló okirat, vagy annak másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. május 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31.
A pályázatok benyújtásának módja:
         Postai úton, a pályázatnak a Romonyai Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (7743 Romonya, Béke utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 48-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: német nemzetiségi óvodapedagógus.
vagy
         Elektronikus úton Riesz Adrienn részére a romonya.ovoda@index.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
         honlapon - 2017. március 3.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.romonyaiovoda.blogspot.com honlapon szerezhet.

2017. február 16., csütörtök

Februári értesítő

Február 1.,2.,3 pedagógus továbbképzés ideje alatt az óvoda két összevont csoportban fogadja a gyerekeket
Február 6. hétfő- medve szépségverseny- Medve nap alkalmából (febr. 02.) lehet hozni otthonról medvéket, macikat (természetesen csak amekkora a gyermeket nem zavarja a közlekedésben a buszon)
Február 10.péntek, 13. hétfő Ebéd befizetés, ezeken a napokon az ingyenesen étkező szülők alá tudják írni az ebédes lepedőt az irodában
Nagycsoportos korú gyermekeknek ÓVODAI SZAKVÉLEMÉNY KIADÁSA FEBRUÁR 15.-IG. Kérem a Tisztelt Szülőket, eddig az időpontig fáradjanak be az oviba és a csoportos óvónőtől vegyék át a szakvéleményt, amit az iskolai beíratásra is vinni kell!!!
Február 22. szerda 16.30 Szülői értekezlet
Február 28. kedd- Kiszebáb égetés
Március 2. csütörtök-ágynemű hazaadás- kérem hátizsákot mindenki hozzon
Március 3. péntek NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAP Kérem a Tisztelt Szülőket, ezen a napon oldják meg gyermekük felügyeletét

2017. január 28., szombat

Kérjük, csak saját részre!

Szeretnénk megkérni a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a blogról letöltött képeket közösségi oldalon ne tegyék közzé (amin más is kivehetően rajta van), mert sérti a személyiségi jogokat!

Köszönjük!